Hjelp og støtte

Løs problemer på egen hånd

Få svar på vanlige spørsmål
Få trinnvise løsninger når du søker etter hjelp basert på en feilbeskrivelse eller på feilnummeret som vises i en feilmelding du mottar.

Se på nyhetsgruppe for Windows Update
Finn ut om noen andre har en løsning på problemet ditt, eller skriv om et problem og få hjelp fra andre brukere. (Noen diskusjoner er bare tilgjengelige på engelsk.)

Få hjelp

Besøk det elektroniske støttesenteret
Finn koblinger til artikler i Knowledge Base (KB) og andre ressurser, inkludert støtte på e-post, elektronisk og via telefonen. (Kostnader kan påløpe i noen tilfeller.) Hvis informasjonen du trenger, bare er tilgjengelig på engelsk, kan du få ytterligere hjelp fra Microsoft i landet eller området der du befinner deg.

Send en problemrapport
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av alternativene over, kan du fylle ut en elektronisk rapport og la støtteansvarlige få vite hvordan de best kan kontakte deg. Hvis skjemaet ikke er tilgjengelig i landet eller regionen der du befinner deg, kan du få støtte via telefon.Støtte for forhåndsversjoner (betaversjoner) av programvare
Støtte for forhåndsversjoner av programvare varierer fra produkt til produkt. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser den detaljerte informasjonen som følger med forhåndsversjoner av programvare eller oppdateringer før du installerer dem.