Często zadawane pytania

Czym jest usługa Microsoft Update?
Jest to usługa firmy Microsoft, która dostarcza aktualizacje dla systemu Windows i dla innych zainstalowanych programów firmy Microsoft, takich jak pakiet Office. Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Update, nie musisz przechodzić do różnych witryn sieci web, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dla obsługiwanych programów firmy Microsoft.

Czy ta usługa działa z usługą automatycznego aktualizowania systemu Windows?
Tak. Jeżeli automatyczne aktualizowanie jest już włączone, otrzymasz aktualizacje wszystkich zainstalowanych produktów firmy Microsoft obsługiwanych przez usługę. Aktualizacje zostaną zainstalowane przy użyciu tych samych używanych ustawień usługi Windows Update w Panelu sterowania.

Jeżeli automatyczne aktualizowanie nie zostało włączone, po zainstalowaniu usługi Microsoft Update funkcja ta zostanie włączona. System Windows automatycznie odnajdzie i zainstaluje najnowsze ważne i zalecane aktualizacje wszystkich produktów firmy Microsoft obsługiwanych przez usługę.

Czy mogę wybrać aktualizacje do zainstalowania?
Aktualizacje do zainstalowania można wybrać ręcznie, sprawdzając, czy są dostępne, lub dostosowując ustawienia usługi Windows Update. Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, przejdź do polecenia Windows Update w Panelu sterowania. (Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.) W lewym okienku kliknij łącze Sprawdź aktualizacje. Przed zainstalowaniem aktualizacji można je przejrzeć i wybrać określone aktualizacje. Aby zmienić ustawienia automatycznego aktualizowania, przejdź do apletu Windows Update w Panelu sterowania, kliknij przycisk Zmień ustawienia, a następnie wybierz preferowane ustawienia.

Czy mogę zmienić sposób, w jaki system Windows instaluje aktualizacje lub o nich powiadamia?
Tak. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj artykuł Zmienianie sposobu instalowania aktualizacji lub powiadamiania o nich przez system Windows.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy komputer automatycznie pobiera aktualizacje?
Jeżeli korzystasz z usługi Microsoft Update lub Windows Update, przejdź do Centrum zabezpieczeń w Panelu sterowania i upewnij się, że automatyczne aktualizowanie jest ustawione na Włączone. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia aktualizacji automatycznych, możesz również kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Wszystkie programy, kliknąć polecenie Windows Update, a następnie kliknąć polecenie Zmień ustawienia.

Czy w przypadku korzystania z usługi Microsoft Update muszę nadal odwiedzać witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web?
Nie. Począwszy od systemu Windows Vista nie trzeba już używać witryn sieci Web do sprawdzania dostępności aktualizacji. Zamiast tego wystarczy przejść do usługi Windows Update w Panelu sterowania. W przypadku korzystania z usługi Microsoft Update można również instalować aktualizacje systemu Windows oraz innych zainstalowanych programów firmy Microsoft obsługiwanych przez usługę Microsoft Update.

Czy muszę nadal pobierać aktualizacje z witryny Office Online lub korzystać z witryny Office Update?
Nie musisz tego robić, jeżeli na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Office 2003 lub Office XP. Jeżeli korzystasz ze starszej wersji pakietu Office, nadal pobieraj aktualizacje z witryny Microsoft Office Online.

Wskazówka: Aby sprawdzić, jakiej wersji pakietu Office używasz, otwórz dowolny program pakietu Microsoft Office. Kliknij polecenie Pomoc, a następnie kliknij polecenie (Nazwa programu) - informacje.

Czy usługa Microsoft Update udostępnia szablony lub pliki clip art dla pakietu Office?
Nie. Jeżeli chcesz pobrać dodatki, takie jak szablony, pliki clip art oraz inne elementy multimedialne dla dowolnej wersji pakietu Office, nadal musisz skorzystać z witryny Microsoft Office Online.

Jak często należy sprawdzać dostępność aktualizacji w usłudze Microsoft Update?
To zależy od sytuacji. W przypadku, gdy włączone jest automatyczne aktualizowanie, nie musisz o tym pamiętać. System Windows sprawdzi dostępność nowych aktualizacji, gdy będziesz w trybie online, i zainstaluje je przy użyciu ustawień automatycznego aktualizowania. Jeżeli nie korzystasz z automatycznego aktualizowania, sprawdzaj dostępność aktualizacji co najmniej raz na tydzień.

Jakiego typu aktualizacje są publikowane przez firmę Microsoft?
Firma Microsoft oferuje ważne, zalecane oraz opcjonalne aktualizacje. Ważne aktualizacje poprawiają niezawodność działania komputera i zwiększają poziom zabezpieczeń. Zalecane aktualizacje mogą rozwiązywać problemy nie będące problemami krytycznymi i pomagają zapewnić sprawne działanie komputera. Opcjonalne aktualizacje nie są pobierane ani instalowane automatycznie.

Listę aktualizacji publikowanych przez firmę Microsoft oraz definicje typów aktualizacji można znaleźć w witrynie Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft w sieci web, w artykule „Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft”.

Jak często w witrynie Microsoft Update są zamieszczane aktualizacje zabezpieczeń?
Aktualizacje związane z zabezpieczeniami są wydawane raz w miesiącu. Jeżeli jednak pojawia się zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak rozpowszechniający się wirus albo robak (zagrażające komputerom z systemem Windows), firma Microsoft wydaje odpowiednią aktualizację najszybciej, jak to jest możliwe. Inne rodzaje aktualizacji są wydawane wtedy, gdy są gotowe.

Wskazówka: warto włączyć automatyczne aktualizowanie, tak aby komputer mógł pobierać nowe aktualizacje zabezpieczeń po ich udostępnieniu.

Jakie są warunki prawne korzystania z usługi Microsoft Update?
Korzystanie z usługi Microsoft Update podlega Zasadom użytkowania. Aktualizacje oprogramowania pobierane przy użyciu usługi Microsoft Update podlegają dostarczonym razem z nimi postanowieniom licencyjnym. Jeżeli razem z nimi nie zostały dostarczone żadne postanowienia licencyjne, są one objęte oryginalną umową licencyjną oprogramowania, którego dotyczą. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z umową licencyjną. Jeżeli została wybrana opcja automatycznego instalowania aktualizacji, powiadomienie o aktualizowanych produktach może się nie pojawić. Szczegółowe informacje dotyczące tych aktualizacji znajdują się w historii usługi Windows Update w Panelu sterowania.

Jakie systemy operacyjne i programy obsługuje usługa Microsoft Update?
Aktualnie usługa dostarcza aktualizacje dla następujących programów i systemów operacyjnych firmy Microsoft:

    
System Windows Server i produkty pokrewne: Inne programy dla komputerów z systemem Windows:
Czy jesteś administratorem serwera?
Sprawdź, co usługa Microsoft Update może zrobić dla Ciebie.