Aby kontynuować, należy najpierw dodać tę witrynę sieci Web do zaufanych witryn w programie Internet Explorer.

Witryna nie będzie mogła ustalić, jakie aktualizacje są potrzebne dla komputera ani wyświetlić tych aktualizacji do momentu zmiany ustawień zabezpieczeń, tak aby dozwolona była obsługa formantów ActiveX i wykonywanie aktywnych skryptów. Najlepszym sposobem na wprowadzenie odpowiednich ustawień bez obniżania poziomu zabezpieczeń jest dodanie witryny do zaufanych witryn. Ustawienia zabezpieczeń będą nadal blokować potencjalnie niebezpieczne formanty ActiveX i skrypty z innych stron, ale możliwe będzie pobieranie aktualizacji.

Aby ustawić tę witrynę jako zaufaną witrynę sieci Web:

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij ikonę Zaufane witryny.
 3. Kliknij przycisk Witryny i w obszarze Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy skopiuj i wklej te adresy witryn sieci Web. Na raz można dodać tylko jeden adres i należy kliknąć przycisk Dodaj po każdym z nich. Konieczne może być także usunięcie zaznaczenia opcji "Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie".
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com

Uwaga: gwiazdki z różnymi adresami umożliwiają komputerowi pracę w witrynie niezależnie od sposobu uzyskiwania do niej dostępu z komputera lub sieci Web.