[Numer błędu: 0x8DDD0001]
Zobacz, które aktualizacje nie zostały zainstalowane Aby kontynuować, musisz najpierw dodać tę witrynę sieci Web do zaufanych witryn w programie Internet Explorer.

Ta witryna nie może określić, które aktualizacje zastosować do tego komputera lub nie może wyświetlić tych aktualizacji, chyba że ustawienia zabezpieczeń zostaną zmienione w taki sposób, aby zezwolić na stosowanie formantów ActiveX i aktywnych skryptów. Najlepszym sposobem zrobienia tego bez obniżania ustawień zabezpieczeń jest dodanie tej witryny do zaufanych witryn sieci Web. Ustawienia zabezpieczeń będą nadal blokować potencjalnie szkodliwe formanty ActiveX oraz skrypty z innych witryn przy jednoczesnym umożliwieniu pobierania aktualizacji.

Aby dodać tę witrynę do zaufanych witryn sieci Web:

 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij ikonę Zaufane witryny.
 3. Kliknij przycisk Witryny i w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy skopiuj i wklej adres tej witryny. Jednocześnie można dodawać tylko jeden adres i za każdym razem należy kliknąć przycisk Dodaj. Konieczne może być także usunięcie zaznaczenia opcji "Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie".
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com

Uwaga: gwiazdki i różne adresy umożliwiają komputerowi współpracę z tą witryną bez względu na sposób uzyskiwania dostępu z komputera i sieci Web.