Změnit nastavení


Jazyk

Web Windows Update zobrazuje webové stránky ve stejném jazyce, jaký je použit pro zobrazení v systému Windows. Jazyk používaný k zobrazování stránek webu Windows Update lze změnit, ale některé stránky by mohly zobrazovat informace ve více jazycích.

Důležité: Změníte-li doporučené nastavení jazyka, musíte nainstalovat odpovídající jazykovou sadu pro prohlížeč Internet Explorer .
Upřesnit

Systém Windows Update vám může nabídnout předběžné verze beta produktů, jakmile budou zveřejněny.

POZNÁMKA: Software beta používáte na vlastní zodpovědnost; tento software je určen pouze pro testovací a zkušební účely. Neinstalujte software beta do primárního počítače ani do provozního prostředí.