Skift indstillinger


Sprog

Windows Update viser websider på samme sprog, som du bruger i Windows. Du kan ændre sproget, du bruger til at få vist Windows Update, men nogle sider viser derefter muligvis oplysninger på mere end et sprog.

Vigtigt! Hvis du ændrer den anbefalede sprogindstilling, skal du først installere den tilsvarende sprogpakke til Internet Explorer.
Avanceret

Windows Update kan tilbyde dig foreløbige "beta"-versioner af produkter, efterhånden som de bliver tilgængelige.

BEMÆRK! Du anvender betasoftware på eget ansvar. Softwaren er kun beregnet til test- og vurderingsformål. Undgå at installere betasoftware på din primære computer eller i et produktionsmiljø.