Trwa sprawdzanie, czy na komputerze zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania aktualizacyjnego przeznaczonego do współpracy z witryną sieci Web…

Witryna sieci Web używa formantów ActiveX w celu określenia wersji oprogramowania działającego na komputerze. Jeżeli zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące formantu ActiveX, przed jego zainstalowaniem lub zezwoleniem na uruchomienie należy upewnić się, że formant jest cyfrowo podpisany przez firmę Microsoft.