Dziękujemy za zainteresowanie pobieraniem aktualizacji z naszej witryny.

Do korzystania z tej witryny wymagany jest program Internet Explorer w wersji 5 lub nowszej.

Aby uaktualnić przeglądarkę do najnowszej wersji, przejdź do witryny sieci Web Pliki do pobrania dla programu Internet Explorer.

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki sieci Web, najnowsze aktualizacje można uzyskać na stronie Centrum pobierania Microsoft. Najnowsze aktualizacje krytyczne oraz aktualizacje zabezpieczeń można uzyskać za pomocą funkcji Aktualizacje automatyczne. Aby włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. W zależności od używanego widoku Panelu sterowania (widok klasyczny lub widok kategorii), wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij aplet System, a następnie kliknij kartę Aktualizacje automatyczne tab.
    • Kliknij aplet Wydajność i konserwacja, kliknij aplet System, a następnie kliknij kartę Aktualizacje automatyczne.
  3. Kliknij odpowiednią opcję. Upewnij się, że funkcja Aktualizacje automatyczne nie jest wyłączona.