Windows Update zoeken via het scherm Start

Windows Update maakt deel uit van het Configuratiescherm. Ga als volgt te werk om naar updates te zoeken:

 Veeg met uw vinger vanaf de rechterzijde van het scherm en tik vervolgens op Zoeken.
     Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klikt u vervolgens op Zoeken.

 Typ Windows Update in het zoekvak, tik of klik op Instellingen en tik of klik vervolgens op Optionele updates installeren.