Zmień ustawienia


Język

W witrynie Windows Update strony sieci Web wyświetlane są przy użyciu ustawień językowych systemu Windows. Ustawienia języka, w którym wyświetlana jest witryna Windows Update, można zmienić, ale na niektórych stronach informacje mogą być wyświetlane w więcej niż jednym języku.

Ważne: W przypadku zmiany zalecanego ustawienia języka konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego pakietu językowego dla programu Internet Explorer.
Zaawansowane

Rozszerzenie Windows Update może oferować wstępne wersje beta produktów w miarę ich udostępniania.

UWAGA: Oprogramowania beta używasz na własne ryzyko. Jest ono przeznaczone wyłącznie do testowania i oceny. Oprogramowania beta nie należy instalować na podstawowym komputerze ani w środowisku produkcyjnym.