Nejčastější dotazy

 • Použití systému Windows Update
 • Podporované verze a jazyky
 • Odstraňování potíží
 • Informace o sítích a upřesňující informace
 • Použití systému Windows Update

  Co je systém Windows Update?
  Jedná se o web společnosti Microsoft, na kterém jsou k dispozici aktualizace softwaru pro operační systém Windows a pro hardware určený pro tento systém. Aktualizace odstraňují známé problémy a pomáhají chránit před známými nebezpečnými útoky.

  Tip:

  • Povolíte-li službu Automatické aktualizace, může systém Windows Update poskytovat počítači nejdůležitější aktualizace ihned po jejich zveřejnění. Můžete zvolit čas a způsob instalace aktualizací.

  Jak systém Windows Update pracuje?
  Když navštívíte tento web, systém Windows Update prohledá počítač a oznámí vám, které aktualizace se týkají vašeho hardwaru a softwaru. Vyberete aktualizace, které chcete nainstalovat, a způsob instalace.

  Jaké typy aktualizací lze získat?
  Společnost Microsoft zveřejňuje řadu typů aktualizací, které řeší širokou škálu problémů. Pro usnadnění výběru nejdůležitějších aktualizací, které pomáhají chránit počítač a data, používá systém Windows Update tyto kategorie:

  • Nejdůležitější aktualizace
   Nejdůležitější aktualizace, aktualizace zabezpečení, aktualizace Service Pack a souhrnné aktualizace, které je třeba nainstalovat ihned po zveřejnění a před instalací dalších aktualizací.
  • Software (volitelné)
   Méně důležité opravy programů systému Windows, jako například přehrávače Windows Media® Player a Windows Journal Viewer 1.5.
  • Hardware (volitelné)
   Méně důležité opravy ovladačů a dalších hardwarových zařízení, jako například grafických a zvukových karet, skenerů, tiskáren a fotoaparátů.

  Jaký je rozdíl mezi expresní a vlastní instalací?

  • Expresní (doporučeno) zobrazí všechny nejdůležitější aktualizace pro tento počítač, takže je můžete nainstalovat jediným kliknutím. Toto je nejrychlejší a nejsnadnější způsob aktualizace počítače.
  • Vlastní zobrazí nejdůležitější a volitelné aktualizace pro tento počítač. Každou aktualizaci můžete zkontrolovat a vybrat jednu po druhé ty, které chcete nainstalovat.

  Je třeba instalovat volitelné aktualizace?
  Ne. Volitelné aktualizace řeší menší problémy nebo rozšiřují méně důležité funkce počítače. Mnohem podstatnější je instalovat nejdůležitější aktualizace, aby počítač získal nejnovější důležitý software a software související se zabezpečením.

  Mohu získat aktualizace automaticky?
  Ano, pokud povolíte službu Automatické aktualizace. Systém Windows vyhledá nejnovější nejdůležitější aktualizace pro váš počítač a nainstaluje je podle vašeho nastavení služby Automatické aktualizace.

  Je služba Automatické aktualizace stejná, jako systém Windows Update?
  Ano, ale služba Automatické aktualizace poskytuje pouze nejdůležitější aktualizace. Pro získání volitelných aktualizací je třeba navštívit web systému Windows Update.

  Co je služba Automatické aktualizace?
  Jedná se o službu, která společně se systémem Windows Update poskytuje nejdůležitější aktualizace a aktualizace související se zabezpečením ihned po jejich zveřejnění. Pokud povolíte službu Automatické aktualizace (doporučeno), systém Windows automaticky vyhledá nejdůležitější aktualizace pro váš počítač. Můžete zvolit čas a způsob instalace aktualizací.

  Jak mohu získat více informací o aktualizaci předtím, než ji nainstaluji?
  Kliknutím na konkrétní aktualizaci se zobrazí její popis. Chcete-li zobrazit požadavky na systém a informace o odborné pomoci, klikněte na odkaz Podrobnosti v jednotlivých popisech.

  Je třeba pro instalaci aktualizace něco udělat?
  Někdy. Některé aktualizace vyžadují, abyste souhlasili s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA), odpověděli na otázku spojenou s procesem instalace nebo abyste před instalací restartovali počítač.

  Co se stane, když vyberu možnost Tuto aktualizaci již příště nezobrazovat?
  Web Windows Update se již nebude dotazovat, zda chcete tuto aktualizaci zobrazit a nainstalovat. Pokud ovšem skryjete některou z nejdůležitějších aktualizací, budete pravděpodobně upozorněni, že ve vašem počítači chybí aktualizace důležitá pro jeho zabezpečení.

  Jestliže skryji některou aktualizaci, jak ji mohu později získat?
  Na webu systému Windows Update klikněte na odkaz Obnovit skryté aktualizace a potom si prohlédněte a nainstalujte požadované aktualizace.

  Jak často systém Windows Update zveřejňuje nové aktualizace?
  Aktualizace související se zabezpečením jsou zveřejňovány jednou měsíčně. Pokud se ovšem objeví hrozba nebezpečného útoku, například epidemie viru nebo červa, který napadá počítače s operačním systémem Windows, společnost Microsoft zveřejní příslušnou aktualizaci co nejdříve.

  Ostatní typy aktualizací jsou zveřejňovány ihned, jakmile jsou připraveny. Je vhodné povolit službu Automatické aktualizace, aby počítač mohl přijímat nejdůležitější aktualizace ihned po jejich zveřejnění.

  Jak lze přidat web Windows Update do seznamu důvěryhodných webů?

  • V aplikaci Internet Explorer klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
  • Na kartě Zabezpečení klikněte na ikonu Důvěryhodné servery a potom klikněte na tlačítko Servery.
  • Do pole Přidat tento webový server do následující zóny zadejte (nebo zkopírujte a vložte) tuto adresu URL: http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/.
  • Klikněte na tlačítko Přidat a potom klikněte na tlačítko OK.

  Podporované verze a jazyky

  Které operační systémy web Windows Update podporuje?
  Web Windows Update poskytuje pouze aktualizace operačních systémů Windows.

  Verze operačního systému Odborná pomoc webu Windows Update
  Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1
   • Průběžné aktualizace
    • Windows Server 2003
     • Od června 2007 nebudou nabízeny žádné nové aktualizace.
      Windows XP
      • Windows XP s aktualizací Service Pack 2
       • Průběžné aktualizace
        • Windows XP s aktualizací Service Pack 1
         • Od září 2006 nejsou nabízeny žádné nové aktualizace, předchozí aktualizace jsou k dispozici.
          • Windows XP
           • Od září 2004 nejsou nabízeny žádné nové aktualizace, předchozí aktualizace jsou k dispozici.
            Windows 2000
            • Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4
             • Průběžné aktualizace
              • Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3
               • Od června 2005 nebudou nabízeny žádné nové aktualizace, předchozí aktualizace jsou k dispozici.
                • Windows 2000 s aktualizací Service Pack 2
                 • Od června 2004 nejsou nabízeny žádné nové aktualizace, předchozí aktualizace jsou k dispozici.
                  • Windows 2000 s aktualizací Service Pack 1
                   • Od srpna 2004 nejsou nabízeny žádné nové aktualizace, předchozí aktualizace jsou k dispozici.
                    • Windows 2000
                     • Není již podporováno.
                      Další operační systémy
                      • Windows Millennium Edition
                       • Nejdůležitější aktualizace a aktualizace zabezpečení pouze po prosinci 2003; od června 2006 nebudou nabízeny žádné aktualizace.
                       • Windows 98
                        • Nejdůležitější aktualizace a aktualizace zabezpečení pouze od srpna 2002; od června 2006 nebudou nabízeny žádné aktualizace.
                         • Windows NT Server
                          • Od prosince 2004 již není podporováno.
                           • Windows NT Workstation
                            • Od června 2004 již není podporováno.

                            Tip: Nejste si jisti, která verze systému Windows je v počítači spuštěná? Navštivte web Chraňte svůj počítač a pod polem Začněte zde klikněte na odkaz Zjistěte, jakou verzi systému Windows používá váš počítač.

                            Jak dlouho budu moci získávat aktualizace a podporu pro produkt?
                            Informace o tom, po jakou dobu jsou podporovány produkty společnosti Microsoft, naleznete v aktuálních Zásadách poskytování technické podpory.

                            Které verze prohlížečů umožňují přístup k webu Windows Update?
                            Můžete použít prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5, ale doporučujeme prohlížeč Internet Explorer 6 nebo novější.

                            Jak mohu zjistit, kterou verzi prohlížeče Internet Explorer používám?
                            V aplikaci Internet Explorer klikněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Internet Explorer.

                            Je možné zobrazit web Windows Update v jiném jazyce?
                            Ano, ale aktualizace nebudou zobrazeny ve stejném jazyce, jako odkazy, možnosti a pokyny na webu. Názvy a podrobnosti o aktualizaci se zobrazují ve výchozím jazyce počítače.

                            Jak mohu změnit nastavení jazyka?

                            • Na webu Windows Update klikněte na odkaz Změnit nastavení.
                            • Vyberte jazyk, ve kterém chcete web Windows Update zobrazit, a potom klikněte na odkaz Použít změny.
                            • Až se zobrazí žádost o potvrzení změny, proveďte jednu z následujících akcí:
                             • Chcete-li ihned změnit nastavení jazyka, klikněte na tlačítko OK.
                              (Bude třeba znovu zobrazit a vybrat aktualizace.)
                             • Chcete-li použít nový jazyk až po instalaci vybraných aktualizací, klikněte na tlačítko Storno.
                              (Při příští návštěvě webu Windows Update bude použito nové nastavení jazyka.)

                            Proč systém Windows Update doporučuje použití konkrétního jazyka?
                            Jedná se o jazyk, který odpovídá výchozímu nastavení jazyka v počítači. Pokud jej použijete, můžete zobrazit web ve stejném jazyce, v jakém jsou uvedeny názvy a podrobnosti všech aktualizací, které se vztahují k vašemu počítači.

                            Mohu získat aktualizace v různých jazycích?
                            Ano. Systém Windows Update automaticky rozpozná nastavení jazyka každého programu v počítači. Používáte-li několik jazyků, systém vám nabídne aktualizace jednotlivých programů v příslušném jazyce.

                            Odstraňování potíží

                            Co se stane, jestliže zruším stahování nebo se odpojím od Internetu před dokončením stahování aktualizace?
                            Při příštím připojení k Internetu bude stahování aktualizace pokračovat od místa, ve kterém bylo přerušeno.

                            Došlo k chybě aplikace Internet Explorer. Jak mám změnit nastavení, abych mohl pracovat s webem Windows Update?
                            Použijte výchozí nastavení zabezpečení:

                            • V aplikaci Internet Explorer klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
                            • Na kartě Zabezpečení klikněte na ikonu Zóna Internetu a potom klikněte na tlačítko Výchozí úroveň.

                            Přidáním webu Windows Update do seznamu důvěryhodných serverů můžete zabránit případným potížím (pokyny naleznete v části Použití webu Windows Update).

                            Během používání systému Windows Update se zobrazilo upozornění ovládacího prvku ActiveX nebo skriptu - došlo k chybě?
                            Ne. Systém Windows Update používá tyto technologie k určení aktualizací, které váš počítač potřebuje. V rámci zabezpečení jsou ovládací prvky ActiveX systému Windows Update digitálně podepsány společností Microsoft. Útočníci ovšem občas používají stejné technologie k poškození počítače uživatele. Aplikace Internet Explorer vás upozorní, abyste se mohli rozhodnout, zda máte důvěřovat webovým serverům, které tyto ovládací prvky používají, či ne.

                            V nápovědě aplikace Internet Explorer najdete další informace o digitálních certifikátech, důvěryhodných webových serverech a výběru nastavení zabezpečení. (Pokud nechcete, aby se během používání systému Windows Update tato upozornění zobrazovala, můžete změnit nastavení zabezpečení; tento postup nedoporučujeme. Pokud snížíte úroveň nastavení zabezpečení, může být váš počítač vystaven útoku virů a dalším nebezpečným útokům.)

                            Proč nelze zobrazit podrobnosti o aktualizaci, podrobnosti historie instalací nebo články o odstraňování potíží?
                            Software pro blokování automaticky otevíraných oken nebo aktuální nastavení nepovolují otevřít nová okna prohlížeče po kliknutí na odkazy na webové stránce.

                            Změna nastavení blokování automaticky otevíraných oken (k dispozici pro aplikaci Internet Explorer 6 v systému Windows XP SP2 nebo novějším):

                            • V nabídce Nástroje aplikace Internet Explorer přejděte na položku Blokování automaticky otevíraných oken a potom klikněte na příkaz Nastavení blokování automaticky otevíraných oken.
                            • Proveďte jednu z následujících akcí:
                             • Chcete-li povolit automaticky otevíraná okna pouze při používání webu Windows Update, zadejte (nebo zkopírujte) do pole Adresa povoleného webu adresu URL https://update.microsoft.com a potom klikněte na tlačítko Přidat.
                             • Chcete-li povolit automaticky otevíraná okna při používání všech zabezpečených (https://) webů, klikněte v seznamu Úroveň filtrování na položku Nízká: Povolit automaticky otevíraná okna na zabezpečených webech.

                            Používáte-li jiný software pro blokování automaticky otevíraných oken, zjistěte, zda můžete změnit nastavení pouze pro odkazy, na které na webu kliknete. Pokud to není možné, bude pravděpodobně třeba povolit automaticky otevíraná okna při používání webu Windows Update.

                            Kam se mám obrátit při potížích s instalací aktualizace?
                            Navštivte web Windows Update Nápověda a odborná pomoc najdete informace o těchto a dalších možnostech:

                            Proč nemohu aktualizaci najít po zobrazení skrytých aktualizací?
                            Stejný problém řeší jiná aktualizace, která je již nainstalována. Pokud jste například nainstalovali aktualizaci Service Pack nebo souhrnnou aktualizaci, počítač již aktualizaci, která byla předtím skryta, nepotřebuje.

                            Proč nelze nainstalovat některé aktualizace současně s jinými aktualizacemi?
                            Některé aktualizace, například aktualizace Service Pack a souhrnné aktualizace, obsahují více aktualizací nebo odstraňují stejné problémy.

                            Jiné typy aktualizací se projeví až po restartování počítače. Tyto aktualizace je třeba instalovat samostatně. Po dokončení instalace se můžete vrátit do systému Windows Update a vyhledat další vhodné aktualizace.

                            Informace o sítích a upřesňující informace

                            Co když potřebuji aktualizovat více počítačů?
                            Máte-li síť doma nebo malou síť v kanceláři, je třeba zaktualizovat každý počítač samostatně.

                            Jste-li správcem sítě, přejděte na část Možnosti pro správce , která obsahuje informace o doplňkových aktualizačních službách, například katalog systému Windows Update a produkt Windows Server Update Services.

                            Co je nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?
                            Nástroj MBSA prověřuje běžné problémy v konfiguraci zabezpečení a chybějící aktualizace zabezpečení v síťových počítačích s operačním systémem Windows. Obsahuje grafické rozhraní a příkazový řádek a umožňuje prověřovat místně i vzdáleně. Rovněž umožňuje generovat zprávu o zabezpečení pro každý počítač v prověřované síti. Další informace najdete v popisu nástroje Microsoft Baseline Security Analyzer.

                            Co je produkt Windows Server Update Services?
                            Produkt Windows Server Update Services, dříve známý jako Software Update Services (SUS), představuje součást správy aktualizací řady Windows Server 2003. Prověřuje nastavení zabezpečení všech počítačů v síti, informuje o nich a synchronizuje aktualizace. Pomáhá také snižovat rizika a náklady obvykle spojené s aktualizací středních a velkých sítí. Další informace najdete na webu systému Windows Server v části věnované produktu Windows Server Update Services.

                            Které typy aktualizací poskytuje služba Automatické aktualizace, web Windows Update a produkt Windows Server Update Services?

                              Automatické aktualizace Web Windows Update
                            Expresní Vlastní
                            Produkt Windows Server Update Services*
                            Nejdůležitější aktualizace
                            Nejdůležitější aktualizace X X X X
                            Opravy zabezpečení X X X X
                            Souhrnné aktualizace X X X X
                            Aktualizace Service Pack X X X X
                            Volitelné aktualizace
                            Software     X X
                            Hardware     X  
                            Software beta     Předvolené nastavení  


                            *Správci sítě mohou pro distribuci vybrat libovolnou nebo všechny podporované aktualizace. Aktualizace produktů společnosti Microsoft, jako jsou například sada Office, software SQL Server a Exchange Server budou dány k dispozici pro použití se servery Windows Server Update Services - ale ne pro použití se servery Software Update Services (SUS) 1.0 nebo SUS 1.0 s aktualizací Service Pack 1.

                            Jak lze získat další aktualizace nebo aktualizace, které neposkytuje systém Windows Update?
                            Navštivte následující weby:

                            • Microsoft Download Center
                             Na tomto webu jsou k dispozici soubory ke stažení pro produkty společnosti Microsoft. Soubory ke stažení jsou k dispozici ve více než 70 jazycích.
                            • Katalog systému Windows Update
                             Na tomto webu lze vyhledávat aktualizace pro servery a ostatní počítače s operačním systémem Windows.
                            • Microsoft Office Online
                             Na tomto webu lze vyhledávat aktualizace pro systém Microsoft Office System verze 97, 98 nebo novější. Soubory ke stažení obsahují šablony, další pomoc a kliparty.
                            • Microsoft Premier Support
                             Na tomto webu se seznámíte s výhodami podpory Premier Support včetně doplňkových aktualizací, jako jsou například předběžné verze softwaru.